Emad Enerji Harita

Bugüne kadar birçok önemli projede faaliyet göstermiş, donanımlı uzman teknik kadrosuyla, günümüz teknolojik ekipmanlar yardımıyla en doğru, en hızlı, en estetik şekilde yüksek kalite standartlarında faaliyet sürdürmektedir.

  • Termik Enerji
  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgâr Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidroelektrik Enerji
  • Biokütle Enerjisi
  • Doğalgaz Kombine Çevrim Santralleri

Hizmetlerini vermek üzere kurulmuştur.

FAALİYETLERİMİZ

Kamulaştırma Çalışmaları

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasına kamulaştırma (istimlak) denilmektedir.
Ayrıntılı Bilgi

Enerji Nakil Hattı Projeleri

Bütün üretim ve tüketim tesislerinin enerji alış verişini sağlamak üzere yatırıma karar verildikten sonra, 34 kV, 154 kV ve 380 kV enerji iletim ve dağıtım hatlarının tasarımından devreye alınmasına kadar devam eden bütün aşamalarını, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak anahtar teslimi çözümlerle gerçekleştirmekteyiz.
Ayrıntılı Bilgi

Çevresel Etki Denetim

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalarda.
Ayrıntılı Bilgi

İmar Plan Uygulamaları

Gerçekleştiren tüm yatırımlarımız da karşılaşılacak; Yatırım sahası İmar planlarının yapılması, İmar değişikliği uygulamaları, İmar tadilatı çalışmaları, Konusunda uzman ekiplerce çözüme ulaştırılmaktadır.
Ayrıntılı Bilgi

İletişim Bilgileri